Sopsortering

Den perfekta diskbänken är framför allt välorganiserad

För renlig och enkel avfallssortering.
Avfalls- och sorteringssystem från BLANCO är omsorgsfullt konstruerade in i minsta detalj. De är lätta att montera och använda. För att utnyttja den tillgängliga platsen på bästa sätt - beroende på skåpet och diskbänken - står diverse konstruktioner i olika storlekar och med många funktioner, som till exempel det lättanvända Select Luxon till buds. Tillvalsmöjliga utdragslådor erbjuder ytterligare förvaringsutrymme för svampar, borstar och andra rengöringsprodukter.